Responsive image

Uređivanje parka za advent

Responsive image

Od 2015. godine uređujemo park za advent tako što pravimo veliki adventski vijenac u parku, postavljamo adventsku kućicu i lampice te nedjeljom dijelimo kuhano vino, čaj, rakiju i kolačiće