Responsive image

Uređivanje prostora na kraju sela

Responsive image

Naša Udruga od 2014. brine o uređenju okoliša na kupalištu uz Savu na istočnom dijelu sela. Svake godine pravimo odbojkaško igralište, postavili smo klupe i stolove, betonirali postolje za šank, a svake godine više puta kosimo i održavamo okoliš