Responsive image

Pravljenje malih adventskih vijenaca

Responsive image

Članice Udruge izrađivale su od 2016. do 2018. godine prije Adventa adventske vijence i prodavale ih te na taj način prikupljale sredstva za humanitarne akcije