Responsive image

Humanitarni turniri u PES-u

Responsive image

Naša je udruga 2014., 2015., 2016., 2017. i 2019. godine organizirala humanitarne turnire u PES-u, od 2014. do 2016. humanitarne turnire u pokeru i beli te humanitarno kino za djecu od 2014. do 2017. godine