Responsive image

Pomoć u realizaciji predstave "Rat i propast dvaju carstava u Kobašu"

Responsive image

Pomoć u realizaciji predstave "Rat i propast dvaju carstava u Kobašu" koju je napisao Josip Jagodar, a izvelo 53 učenika PŠ Slavonski Kobaš (2017.godine) i predstave „Dolazak Hrvata“ istog autora, u izvedbi 33 učenika PŠ Slavonski Kobaš (2019.godine)